NJOFTIM MBI REZULTATIN E VERIFIKIMIT TE LISTES PERFUNDIMTARE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

shpallje e listes perfundimtare kategoria ekzekutive

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *