NJOFTIM MBI REZULTATIN E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR(lista e verifikuar) PËR NGRITJEN NE DETYRE DHE PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E LARTE DREJTUESE

njoftim lista e verifikuar -sekretar i pergjithshem

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *