NJOFTIM MBI REZULTATIN E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE

shkarko linkun per te pare

Shpallje mbi vleresimet paraprake te procedures levizje paralele per kategorine ekzekutive

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *