Aplilimi per leje ndertimi online

Nga data 1 shtator cdo aplikim per leje ndertimi, leje zhvillimore apo deklarate paraprake per kryerjen e punimeve ne banese do te mund te kryhet vetem online.
Nje sherbim i shpejte vetem me nje klikim ne linkun e meposhtem tek:

https://www.e-albania.al/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *