MBI REZULTATIN E LISTES SE VERIFIKUAR( perfundimtare) PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

shpallje-e-listes-se-verifikuar-perfundimtare

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *