Punimet ne pedonalen e qytetit kane kaluar ne nje faze te re, ate te shtrimit me beton dhe paralelisht po perfundon asfaltimi i rrugeve te qytetit, pas rehabilitimit te ujesjelles kanalizimeve. Punimet jane duke ecur me ritme te kenaqshme.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *