Në bazë të udhëzimit Nr. 671 Datë, 06.12.2016 “

Në bazë të udhëzimit Nr. 671 Datë, 06.12.2016 “Për procedurat e hartimit të standarteve të zgjedhjeve për zgjedhjet e Kuvendit 2017”, pika 14, Bashkia e Devollit prej datës 04.01.2017 ka nisur procesin e publikimit të listave paraprake të zgjedhësve.

Kështu në të katërta Njësitë Administrative të Rrethit, përkatësisht: Njësia Administrative Qëndër Bilisht, Njësia Administrative Progër, Njësia Administrative Miras, Njësia Administrative Hoçisht (si edhe fshatrat nën administrimin e tyre), pa lënë mënjanë 12 qëndrat e votimit të qytetit, zyrat e Gjendjes Civile kanë kryer printimin e listave. Administratorët dhe inspektorët e këtyre qëndrave po afishojnë këto lista në QV-të përkatëse.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *