MBLEDHJA E KESHILLIT BASHKIAK.

MBLEDHJA E KESHILLIT BASHKIAK DT.31.01.2017.

Rendi i ditës:

1. Pr/ Vendim: “Miratimi i perfitimit nga fondi i mbeshtetjes studentore, per studentet e shkelqyer, studentet qe studiojne ne programe studimi ne fushat prioritare dhe studentet ne nevoje per vitin shkollor 2016-2017”.

2. Pr/ Vendim: “Miratimi i perfitimit te bursave dhe pagesave per kuotat e ushqimit ne mensa e konvikte, per nxenesit ne institucionet arsimore publike per vitin shkollor 2016-2017”.

3. Pr/ Vendim: “Miratimi i dhenies se ndihmes financiare per mbulimin e demeve te shkaktuara nga fatkeqesi natyrore ose fatkeqesi te tjera te shkaktuara nga veprimtaria njerezore per Z. Agim Berberi”.

4. Pr/ Vendim: “Miratimi i dhenies se ndihmes financiare per mbulimin e demeve te shkaktuara nga fatkeqesi natyrore ose fatkeqesi te tjera te shkaktuara nga veprimtari njerezore per Z. Halil Kollcinaku”.

5. Pr/ Vendim: “Miratimi i kalimit te tokes bujqesore nga posedim ne pronesi te familjes bujqesore te faktit 01.08.1991 per Z.Feti Ferit Ago, fshati Bitincke”.

6. Pr/ Vendim: “Miratimi i kalimit te tokes bujqesore nga posedim ne pronesi te familjes bujqesore te faktit 01.08.1991 per Z.Grigor(Gurali) Muhamet Dushi, fshati Cangonj”.

7. Pr/ Vendim: “Miratimi i nismes per hartimin e planit te pergjithshem vendor per Bashkine Devoll”.

Në këtë mbledhje u miratuan të gjitha pikat e rendit të ditës.

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *