Për një qytet më të gjelbër.

Për një qytet më të gjelbër.
Në kuadër të nismës për gjelbërimin e plotë të qytetit, Bashkia Devoll dhe Sektori i Dekorit dhe Gjelberimit pranë saj, janë angazhuar në mbjelljen e fidanëve të rinj përgjatë rrugëve dhe trotuareve të qytetit. Shtimi i pemëve dhe bimësisë ka për qëllim përmiresimin estetik të qytetit dhe jetë sa më të shëndetshme për qytetarët tanë.

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *