SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

  1. Specialist i Ndihmes Ekonomike

  2. Specialist Buxheti

  3. Inspektor i Kontroll Verifikimit dhe Masave Shtrenguese

  4. Specialist Inxhinier

  5. Specialist per Mbrojtjen e Femijeve

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *