Ndërmarrja e Shërbimeve Publike, Bashkia Devoll vazhdon punën në sistemimin e avarive dhe krijimin e lehtësirave për qytetarët. Më poshtë pamje gjatë punimeve për riparimin e rrugëve, lyerjen e pemëve me gëlqere dhe bordurave anësore, ujitjen e sipërfaqeve të gjelbra, vendosjen e tabelave orientuese, pastrimin e varrezave etj.
#Qytetarët të parët#

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *