Punonjësit e Agjencisë së Shërbimeve pranë Bashkisë Devoll, çdo ditë të angazhuar në punët e nevojshme për komunitetin. Më poshtë foto gjatë pastrimit nga bari dhe mbeturinat të ambjenteve përreth, si edhe në varrezat e qytetit dhe të fshatrave.
# puna vazhdon#

 Fotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia Devoll
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *