Punonjësit e Shërbimeve, Bashkia Devoll, gjatë angazhimit në pastrimin dhe rehabilitimin e ambjenteve publike në fshatin Vishocicë, Bitinckë, Zagradec, Tren dhe Hoçisht.

 

Fotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia Devoll

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *