Për shkak të parashikimit për një mot me rreshje masive nga Qendra Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore, Nën/Kryetari i Bashkisë Devoll z. Ylli Taho zhvilloi një takim me Drejtorët e Drejtorive pranë këtij institucioni dhe Administratorët e Njësive Administrative.

Ky takim erdhi ne formë bashkëpunimi dhe rezultoi mjaft produktiv, pasi u ndanë detyrat përkatëse, duke i paraprirë kështu rrezikut nga përmbytjet e mundshme.

 

Fotografia e Bashkia Devoll

Fotografia e Bashkia Devoll

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *