MBLEDHJA E KESHILLIT BASHKIAK DATE 26.12.2017.

Rendi i ditës:

1. Pr/Vendim: “Miratimi i taksave dhe tarifave të Bashkisë Devoll për vitin 2018”.

2. Pr/Vendim: “Miratimi i vendimit për përjashtimin nga detyrimi i pagesës së taksave dhe tarifave vendore për vitin 2018”.

3. Pr/ Vendim: “Miratimi i Pr. Vendimit për zgjedhjen si agjent tatimor”.

4. Pr/ Vendim: “Miratimi për nivelin e pagave të Bashkisë Devoll”.

5. Pr/ Vendim: “Miratimi i buxhetit për vitin 2018”.

6. Pr/ Vendim: “Miratimi i limitit mujor të karburantit për vitin 2018”.

7. Pr/ Vendim: “Miratimi i kalendarit të programit buxhetor afatmesëm”.

8.Pr/Vendim:”Miratimi i linjave për transportin e punonjësve arsimorë që punojnë dhe të nxënësve që mësojnë jashtë vendbanimit”.

9.Pr/Vendim:” Miratimi i dhënies së titullit “ Qytetar Nderi” znj. Elida Janushi”.

Në këtë mbledhje u miratuan të gjitha pikat e rendit të ditës.

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *