Kryetari i Bashkisë Devoll z. Bledjon Nallbati, priti në një takim, përfaqësues nga Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit dhe nga studio GAIA SA MELETON.

Kryetari i Bashkisë Devoll z. Bledjon Nallbati, priti në një takim, përfaqësues nga Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit dhe nga studio GAIA SA MELETON. Gjatë takimit u diskutua mbi vazhdimësinë e procesit të Hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor për Bashkinë, i cili ka të bëjë me evidentimin e gjëndjes aktuale të territorit si edhe hartimin e një plani veprimi që përfshin të gjitha projektet për territorin e Bashkisë. Palët u shprehën optimiste për ecurinë e punimeve dhe bashkëpunimin sidomos me banorët e Devollit, me qëllim finalizimin me sukses të këtij projekti.

 

Fotografia e Bashkia Devoll

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *