Gjatë mbledhjes së ditës së sotme në sallën e Bashkisë Devoll, anëtarët e Këshillit Bashkiak, përveçse miratuan të gjitha pikat e rendit të ditës, patën edhe një trainim nga përfaqësues të Qendrës ACEG për qeverisjen e mirë dhe llogaridhënien. Gjatë mbledhjes u ekspozuan edhe punimet më të mira përgatitur nga nxënësit e gjimnazit “Fuat Babani”, Bilisht, për demokracinë, qeverisjen dhe llogaridhënien.

 

Fotografia e Rrjeti për Forcimin e Komuniteteve

Fotografia e Rrjeti për Forcimin e Komuniteteve

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *