#BashkiaNëShërbiminTuaj

Agjencia e Shërbimeve, Bashkia Devoll, në bashkëpunim me Sektorin e Ujitjes dhe Kullimit, të angazhuar maksimalisht në reduktimin e problematikave bujqësore që hasin fermerët çdo ditë. Në fshatin Tren, Vërlen dhe Ponçarë, kemi pastruar kanalet ujitëse/kulluese nga mbetjet e akumuluara, si edhe kemi rehabilituar rrugët bujqësore.
#BashkiaNëShërbiminTuaj

 

Fotografia e Bashkia Devoll

Fotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia Devoll

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *