Agjencia e Shërbimeve, Bashkia Devoll, vazhdon punët në terren në dobi të komunitetit. Jemi duke sistemuar rrjetin e kanalizimeve në fshatin Pilur dhe fshatin Vërlen. Paralelisht, vazhdojmë me çakullimin e rrugëve bujqësore në qytet, si edhe në fshatrat Cangonj, Ziçisht, Kuç dhe Progër.

 

Fotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia Devoll

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *