Ditën e sotme, në ambjentet e Bashkisë Devoll, u prezantua projekti i financuar nga qeveria holandeze, prezantuar nga përfaqësues të Organizatës Joqeveritare FLAG. Në takim pati përfaqësues nga Bashkia Devoll dhe nga Komuniteti i gjerë i Devollit. Qëllimi i këtij takimi ishte diskutimi mbi çështjet lokale të sigurisë në Bashkinë Devoll si edhe hartimi i një hartë sociale për t’u njohur më mirë me problematikat kryesore të shoqërisë tonë në ditët e sotme, duke vënë theksin te ato më thelbësoret.

 

Fotografia e Bashkia Devoll

Fotografia e Bashkia Devoll

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *