Takimi me drejtoreshat e çerdheve dhe kopshteve në Bashkinë Devoll. Së bashku diskutuam mbi eksperiencat dhe veprimtaritë e tyre të përditshme, si dhe nevojat që lindin për ofrimin e një shërbimi sa më cilësor.

Fotografia e Eduaktiv

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *