Një tjetër premtim i mbajtur i Kryetarit të Bashkisë Devoll për komunitetin e fshatit Trestenik.
Mbas përfundimit të asflatimit të rrugës vendore Vishocicë-Trestenik, filloi investimi i radhës, ai i ndertimit të rrjetit të kanalizimeve (KUZ), për fshatin Trestenik, me financim nga buxheti i Bashkisë Devoll, në zbatim nga subjekti “NIEM” shpk.

 

Fotografia e Bashkia Devoll

Fotografia e Bashkia Devoll

Fotografia e Bashkia Devoll

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *