Sektori i Bujqësisë, Ujitjes dhe Kullimit, Bashkia Devoll, të angazhuar me pastrimin e kanaleve ujitëse/kulluese

Sektori i Bujqësisë, Ujitjes dhe Kullimit, Bashkia Devoll, të angazhuar me pastrimin e kanaleve ujitëse/kulluese, sistemimin e rrugëve bujqësore si edhe vendosjen e tombinove në fshatrat Stropan , Eçmenik dhe Çipan, Njësia Administrative Hoçisht.

Fotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia Devoll

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *