Federata e Paqes Universale në bashkëpunim me Ks Devolli, sollën për herë të parë kompeticionin e futbollit ”Peace Cup”.

Federata e Paqes Universale në bashkëpunim me Ks Devolli, sollën për herë të parë kompeticionin e futbollit ”Peace Cup”.
Ky kompeticion u zhvillua në qytetin e Bilishtit nën kujdesin e UPF Ticino, Zvicer dhe pati synim ndërgjegjësimin e institucioneve dhe të rriturve të cilët kanë ndikim të drejtpërdrejtë ose indirekt në arsimimin, inkurajimin dhe pjesëmarrjen e të rinjve në sport.
Interesi kryesor ishte loja e ndershme e fëmijëve dhe të rinjve si edhe ndërgjegjësimi me faktin se fëmijët dhe të rinjtë e tanishëm do të jenë praktikuesit dhe yjet sportivë të së nesërmes.

 

Fotografia e Bashkia Devoll

Fotografia e Bashkia Devoll

Fotografia e Bashkia Devoll

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *