Një vëmendje e veçante për infrastrukturen bujqësore,mbështetje për fermeret punëtore të Devollit!

Fotografia e Bashkia Devoll

Fotografia e Bashkia Devoll

Fotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia Devoll

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *