Me përfundimin e projektit “Rehabilitim dhe mbyllje e fushës së mbetjeve urbane”, merr zgjidhje problemi i mbetjeve urbane si një barrë për territorin, mjedisin, ekosistemet dhe njeriun. Ky projekt ka qenë pjesë e programit 4-vjeçar të Kryetarit të Bashkisë Devoll.Fotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia Devoll

Fotografia e Bashkia Devoll

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *