Sektori i Bujqësisë, Ujitjes dhe Kullimit, në bashkëpunim me Agjencinë e Shërbimeve, të angazhuara në pastrimin e kanaleve ujitëse/kulluese si edhe hapjen/çakullimin e rrugëve bujqësore në fshatrat e Njësisë Administrative Miras.

 

Fotografia e Bashkia Devoll

Fotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia Devoll

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *