Agjencia e Shërbimeve, Bashkia Devoll, gjatë punës për sistemimin e kanalizimeve të ujrave të përdorura në fshatin Hoçisht. Puna do të vijojë deri në sistemimin e plotë të problematikave që shqetësojnë banorët e komunitetit të Devollit.

Fotografia e Bashkia Devoll

Fotografia e Bashkia Devoll

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *