Në ambjentet e Bashkisë Devoll u mbajt një takim me përfaqësues të Linjës Kombëtare të Ndihmës për Fëmijë në Shqipëri. Takimi pati si synim bashkëpunimin me aktorët e tjerë të Grupit Teknik Ndërsektorial, i cili ka si qëllim mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve.

Fotografia e Bashkia Devoll

Fotografia e Bashkia Devoll

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *