Sektori i Bujqësisë, Ujitjes dhe Kullimit, Bashkia Devoll, është angazhuar në rehabilitimin dhe sistemimin e rrugëve bujqësore, pastrimin e kanaleve kulluese si edhe sistemimin e rremave ujitëse përgjatë lumit Devoll, me qëllim shmangien e përmbytjeve dhe gërryerjen e tokave bujqësore në fshatrat si: Gracë, Kurrilë, Kuç, Braçanj, Dobranj, Ponçarë, Menkulas, Miras, Bitinckë si edhe Vishocicë.

Fotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia Devoll

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *