Agjencia e Shërbimeve, Bashkia Devoll, së bashku me punonjësit dhe mjetet e rënda, filluan shtrimin e rrugës përpara shkollës së fshatit Hoçisht, paralelisht po çakullohen edhe rrugët në fshatin Gracë.

Fotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia Devoll

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *