Entries by Bashkia Devoll

specialist-veteriner Specialist-pagash specialist-jurist specialist-i-takses-dhe-tarifave-familjare specialist-auditi Specialist TIK Specialist per Mbrojtjen e Femijeve Specialist Inxhinier Shpallje per Administrator te ndihmes ekonomike dhe Inspektor taksash Shpallje_per_vende_te_lira_pune_Bashkia_Devoll!

Shpallje per pergjegjes ne Sektorin e Planifikim Zhvilloim teritori Pergjegjes Auditi Shpallje per pergjegjes i Sektorit Juridik Shpallje per Pergjegjes Sektori

“Zërat e Rinj të Devollit”

“Zërat e Rinj të Devollit”, aktiviteti i cili po bëhet traditë tashmë, edhe këtë vit mblodhi rreth vetes zërat më të mirë të Devollit. Kemi talente me zëra të shkëlqyer! Ju dëshirojmë të gjithë fëmijëve suksese në të ardhmen e ndritur që ju pret!        

“Ndërtimi i Ujësjellësit dhe Sanitete për fshatrat:

Në kuadër të zbatimit të investimit: “Ndërtimi i Ujësjellësit dhe Sanitete për fshatrat: Ponçarë, Braçanj, Dobranj, Ziçisht, Sul, Menkulaz, Gjyrez, Fitore, Koshnicë”, Kryetari i Bashkisë Devoll së bashku me stafin, mirëpritën në një takim përfaqësues të grupit konsultativ Gjerman, AHT Group AG dhe Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Qëllimi i takimit ishte diskutimi lidhur me mbështetjen […]

Agjencia e Shërbimeve, Bashkia Devoll, gjatë punës për pastrimin dhe rehabilitimin e lumit që kalon në qendër të fshatit Kapshticë, duke larguar barërat dhe akumulimet e depozituara në të, për ta kthyer në një mjedis të pastër dhe të shëndetshëm për banorët.

Agjencia e Shërbimeve, Bashkia Devoll, gjatë punës për pastrimin dhe rehabilitimin e lumit që kalon në qendër të fshatit Kapshticë, duke larguar barërat dhe akumulimet e depozituara në të, për ta kthyer në një mjedis të pastër dhe të shëndetshëm për banorët.  

Ndërmarrja e Ujësjellës Kanalizime, Bashkia Devoll, nën kujdesin e Kryetarit të Bashkisë, po mundëson ndërtimin e ujësjellësit të ri për furnizimin 24 orë me ujë të pijshëm për banorët e fshatit Shyec dhe fshatrave më të largët.