Historia e Bashkisë

KRYETARET

2015                                                                                                                                    

Kryetar i bashkisë Bledjon Nallbati

Kryetar i këshillit Albert Lilo (korrik)

Sekretar i këshillit Kosta Nake (gusht)

2014

Kryetar i bashkisë Valter Miza

Kryetar i këshillit Roland Skoti

Sekretar i këshillit Kosta Nake

2013

Kryetar i bashkisë Valter Miza

Kryetar i këshillit Roland Skoti

Sekretar i këshillit Kosta Nake

2012

Kryetar i bashkisë Valter Miza

Kryetar i këshillit Roland Skoti

Sekretar i këshillit Kosta Nake

2011

Kryetar i bashkisë Valter Miza

Kryetar i këshillit Gëzim Demçolli

Kryetar i këshillit Roland Skoti (korrik)

Sekretar i këshillit Kosta Nake

2010

Kryetar i bashkisë Valter Miza

Kryetar i këshillit Gëzim Demçolli

Sekretar i këshillit Kosta Nake

2009

Kryetar i bashkisë Valter Miza

Kryetar i këshillit Gëzim Demçolli

Sekretar i këshillit Kosta Nake

2008

Kryetar i bashkisë Valter Miza

Kryetar i këshillit Gëzim Demçolli

Sekretar i këshillit Kosta Nake

2007

Kryetar i bashkisë Valter Miza

Kryetar i këshillit Lorand Cane

Kryetar i këshillit

Gëzim Demçolli (korrik)

Sekretar i këshillit Kosta Nake

2006

Kryetar i bashkisë Valter Miza

Kryetar i këshillit Lorand Cane

Sekretar i këshillit Kosta Nake

2005

Kryetar i bashkisë Valter Miza

Kryetar i këshillit Lorand Cane

Sekretar i këshillit Kosta Nake

2004

Kryetar i bashkisë Valter Miza

Kryetar i këshillit Lorand Cane

Sekretar i këshillit Kosta Nake

2003

Kryetar i bashkisë Valter Miza

Kryetar i këshillit Lorand Cane

Sekretar i këshillit Kosta Nake

2002

Kryetar i bashkisë Arben Graca

Kryetar i këshillit Lorand Cane

Sekretar i këshillit Kosta Nake

2001

Kryetar i bashkisë Arben Graca

Kryetar i këshillit Lorand Cane

Sekretar i këshillit Nevzat Hysolli

Sekretar i këshillit Kosta Nake (mars)

2000

Kryetar i bashkisë Avdyl Spaho

Kryetar i këshillit Valter Miza

Kryetar i bashkisë Arben Graca (tetor)

Kryetar i këshillit Lorand Cane (tetor)

Sekretar i këshillit Nevzat Hysolli

1999

Kryetar i bashkisë Avdyl Spaho

1998

Kryetar i bashkisë Avdyl Spaho

Kryetar i bashkisë Besnik Diko

1997

1996

1995

Kryetar i bashkisë Besnik Diko

1994

Kryetar i bashkisë Besnik Diko

1993

Kryetar i komitetit ekzekutiv Shpëtim Qyta

1992

1991

Kryetar i komitetit ekzekutiv Shpëtim Qyta

1990

Kryetar i komitetit ekzekutiv Shpëtim Qyta

1989

Kryetar i komitetit ekzekutiv Shpëtim Qyta

1988

Kryetar i komitetit ekzekutiv Shpëtim Qyta

1987

Kryetar i komitetit ekzekutiv Gjergji Grazhdani

Sekretare Natasha Taipllari

1986

Kryetar i komitetit ekzekutiv Gjergji Grazhdani

1985

Kryetar i komitetit ekzekutiv Gjergji Grazhdani

1984

Kryetar i komitetit ekzekutiv Gjergji Grazhdani

Sekretare Xheviko Bedulla

1983

Kryetar i komitetit ekzekutiv Gjergji Grazhdani

Sekretare Xheviko Bedulla

1982

Kryetar i komitetit ekzekutiv Gjergji Grazhdani

Sekretare Xheviko Bedulla

1981

Kryetar i komitetit ekzekutiv Gjergji Grazhdani

1980

Kryetar i komitetit ekzekutiv Gjergji Grazhdani

1979

Kryetar i komitetit ekzekutiv Gjergji Grazhdani

Sekretare Xheviko Bedulla

1978

Kryetar i komitetit ekzekutiv Gjergji Grazhdani

Sekretare Xheviko Bedulla

1977

Kryetar i komitetit ekzekutiv Gjergji Grazhdani

1976

Kryetar i komitetit ekzekutiv Gjergji Grazhdani

1975

Kryetar i Komitetit Ekzekutiv Meleq Babani

Sekretare Xheviko Bedulla

1974

Kryetar i komitetit ekzekutiv Shefqet Fifo (janar –qershor)

Sekretar Jorgo Papailia

Kryetar i komitetit ekzekutiv Myzafer Suljemani (korrik)

Sekretar Jovan Petrovski (korrik)

1969

Kryetar i komitetit ekzekutiv Myftar Grabocka

Sekretar Shefqet Pojani

1966

Kryetar i komitetit ekzekutiv Shefqet Fifo

Sekretar Gjergji Grazhdani

1964

Kryetar i komitetit ekzekutiv Shefqet Fifo

Sekretar Jovan Petrovski (janar – shtator)

Sekretar Gjergji Grazhdani (tetor)

1963

Kryetar i bashkisë Sali Shehu

1962

Kryetar i Bashkisë Bilisht Muharem Rusi

Kryetar i Bashkisë Bilisht Faik Babani  (tetor)

1944

Nënprefekt Dhimitër Jovani

Kryetar i bashkisë Etem Osman

Sekretar i bashkisë Demir Halimi.

1939

Kryetar i bashkisë Etem Osman

1937

Nënprefekt Dhimitri Jovan Tushemishti

1936

Nënprefekt Dhimitri Jovan Tushemishti

1931

Nënprefekt Bilal Nivica

Kryetar i bashkisë Etem Osman

1930

Nënprefekt Zef Kadare

Nënprefekt Sadedin Zavalani

1926

Nënprefekt Sabri D. Panariti

Nënprefekt Kol Rodhe (ish-deputet i Korçës nga zgjedhjet e 5 prillit 1921) në vend të S.Panaritit

Kryetar i bashkisë Etem Osman

1925

Nënprefekt Sabri D. Panariti

Kryetar i bashkisë Etem Osman

1924

Nënprefekt Vasil Kaluçi

Nënprefekt Ali Frashëri në vend të V.Kaluçit (tetor).

Kryetar i bashkisë Etem Osman

1923

Nënprefekt Ali Frashëri.

Kryetar i bashkisë Etem Osman

1922

1921

Këshilli Bashkiak

Logo Bashkia Devoll

REPUBLIKA E SHQIPERISE

BASHKIA DEVOLL

KËSHILLI

Lista emërore e anëtarëve të këshillit të Bashkisë Devoll, zgjedhur më 21.06.2015, të mandatuar në mbledhjen e konstituimit të datës 25.07.2015.

 

Nr. Emri, atësia, mbiemri
1 Festim               Vebi                    Kaso
2 Mimoza            Myrvet                Agolli
3 Erinda              Aleks                   Nasto
4 Albert               Jani                     Lilo
5 Merita              Beqir                   Cane
6 Arben               Hajdёr                Begolli
7 Pёllumb            Tair                     Agolli
8 Gerald               Xhevit                 Agolli
9 Imelda               Raif                    Cani
10 Oljana               Petraq                Çomka
11 Trifon               Shyqyri              Meraku
12 Aldo                  Florenc               Shpuza
13 Erlin                 Valter                 Agolli
14 Rigerti              Saimir                Gjyli
15 Perlat                Skёnder             Xhaçi
16 Enver                Elmas                 Manoku
17 Artan                Nevruz               Zaimi
18 Ermira              Albert                Rusi         
19 Arben               Fiqiri                  Miza
20 Seri                   Azis                    Serjani
21 Muhamet         Ramadan           Gjyli

 

KRYETAR I KËSHILLIT

 ALBERT LILO

Strategjitë dhe Planet

Shkarko linkun per me teper informacion rreth Planit Operacional te Zhvillimit Vendor.

LDOP Bashkia Devoll