BUXHETI PER VITIN 2014

BUXHETI PER VITIN 2015
BUXHETI PER VITIN 2016
BUXHETI PER VITIN 2017
I.BAZA LIGJORE E PROJEKTBUXHETIT OBJEKTIVAT QË SYNOHEN TË ARRIHEN
BUXHETI AFATMESEM PER VITIN 2018-2020
BUXHETI PER VITIN 2018
BUXHETI PER VITIN 2019
1.”Buxhetimi me Pjesëmarrje”, me banorët e Njësisë Administrative Progër.

Diskutuam së bashku lidhur me shqetësimet, problematikat dhe nevojat e komunitetit, për të vendosur prioritetet e investimeve për vitin 2018.

2.”Buxhetimi me Pjesëmarrje”, me banorët e Njësisë Administrative Miras.

Diskutuam së bashku lidhur me shqetësimet, problematikat dhe nevojat e tyre, për të vendosur prioritetet e investimeve për vitin 2018.

3.Buxhetimi me Pjesëmarrje”, me banorët e Njësisë Administrative Hocisht.

Diskutuam së bashku lidhur me shqetësimet, problematikat dhe nevojat e tyre, për të vendosur prioritetet e investimeve për vitin 2018.

 

4.”Buxhetimi me Pjesëmarrje”, me banorët e Njësisë Administrative Qëndër Bilisht.

Diskutuam së bashku lidhur me shqetësimet, problematikat dhe nevojat e tyre, për të vendosur prioritetet e investimeve për vitin 2018.

 

Buxhetimi me pjesmarje per periudhen 2019-2021

1.”Buxhetimi me Pjesëmarrje”, me banorët e Njësisë Administrative Progër.

2.”Buxhetimi me Pjesëmarrje”, me banorët e Njësisë Administrative Miras.

3.Buxhetimi me Pjesëmarrje”, me banorët e Njësisë Administrative Hocisht.

 4.”Buxhetimi me Pjesëmarrje”, me banorët e Njësisë Administrative Qëndër Bilisht.