Logo Bashkia Devoll

REPUBLIKA E SHQIPERISE

BASHKIA DEVOLL

KËSHILLI BASHKIAK

 

Lista emërore e anëtarëve të këshillit të Bashkisë Devoll, zgjedhur më 21.06.2015, të mandatuar në mbledhjen e konstituimit të datës 25.07.2015:

NR. EMËR ATËSIA MBIEMËR POZICIONI
1. ALBERT JANI LILO KRYETAR
2. ERINDA ALEKS BECOLLI ANËTAR
3. FESTIM VEBI KASO ANËTAR
4. MIMOZA MYRVET AGOLLI ANËTAR
5. RIGESTA MUHAMET GOCE ANËTAR
6. ALDO FLORENC SHPUZA ANËTAR
7. PERLAT SKËNDER XHAÇI ANËTAR
8. ÇLIRIM FATMIR HOXHA ANËTAR
9. ARTAN NEVRUZ ZAIMI ANËTAR
10.  KRISTINA ZALO GROBALLI ANËTAR
11. GERALDI XHEVIT AGOLLI ANËTAR
12. OLJANA PETRAQ ÇOMKA ANËTAR
13. TRIFON SHYQYRI MERAKU ANËTAR
14. ERLIN VALTER AGOLLI ANËTAR
15. RIGERTI SAIMIR GJYLI ANËTAR
16. SERI AZIS ZERANI ANËTAR
17. ARBEN HAJDER BEGOLLI ANËTAR
18. IMELDA RAIF CANI ANËTAR
19. MERITA BEQIR CANE ANËTAR
20. LIRETA REFIK CENKOLLI ANËTAR
21. ENVER ELMAS MANOKU ANËTAR
22. ASTRIT RAMADAN SEFERKOLLI SEKRETAR