BIOGRAFIA E KRYETARIT TË BASHKISË

Eduard Duro është Kryetari I Bashkisë Devoll. Ai ka lindur në Ҫetë , Devoll më 14 shkurt 1976.

Pas përfundimit të shkollës së mesme të Përgjithshme (Nesim Kaҫani) Miras Devoll, ai ndoqi studimet e larta në Universitetin e Korҫës “Fan .S.Noli”. Gjatë viteve 1997-2001.

Gjatë viteve 2001-2003 punoi Përgjegjës i zyrës së finances Komuna Miras.

Në vitin 2003 – 2007 , inspector kontrolli dhe evazioni në degën e tatimeve Devoll.

2007-2019 Agjent Doganor I Dean Sh.P.K pranë doganes Kapshticë.

U antarësua në Partinë Socialiste të Shqipërisë në vitin 1994.

(Për ҫdo problem që ju keni , shqetësim , kërkesë , ankesë mund të drejtohemi pranë bashkisë Devoll tek Zyra e Ankes – Kërkes ose nëpërmjet postë elektronike email (bashkiadevoll@gmail.com) ose në facebook { https://www.facebook.com/bashkidevoll/}

Orari I takimit me qytetarët zhvillohet ditën e premte nga ora 10:00 – 12:00 , në zyrën e kryetarit të Bashkisë Devoll.

 

THE BIOGRAPHY OF THE MAYOR OF DEVOLL MUNICIPALITY

Eduard Duro is the mayor of Devoll Municipality. He was born in February 14 1976, in Cete Devoll. After he graduated from high school Miras Devoll, he went to university where he graduated for “Marketing”, at the University of “Fan S. Noli”, Korce.

During the period of 1997-2001 Finance Office Miras.

2003 -2007  Tax Inspector Devoll.

2007 -2019 Customs Agent Kapshtice, Devoll

(If you have any problem, concern, request or complaint you can contact the Mayor of the Municipality of Devoll on  the Municipipality of Devoll e-mail adress: bashkiadevoll@gmail.com or at facebook: https://www.facebook.com/bashkidevoll/ 

The day scheduled for meeting the Mayor of Municipality is on Friday, at 10:00-12:00, in his office at Municipality of Devoll.