NDARJA ADMINISTRATIVE TERRITORIALE

Organizimi i ri territorial http://www.reformaterritoriale.al/ synon fuqizimin e bashkive http://gis.ceshtjetvendore.gov.al/ duke rritur kapacitetin e tyre, për të ofruar shërbime të një cilësie të lartë për qytetarët dhe rritjen e efiçencës në menaxhimin e burimeve të tyre. Me miratimin e Ligjit_115/2014 “Për ndarjen administrative – territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”, Bashkia Devoll përbëhet nga pese njësi administrative. Në territorin e saj tashmë përfshihet jo vetëm territori i qytetit të Bilishtit por edhe territori i 42 fshatrave të tjerë.

 

NJESITE ADMINISTRATIVE NE JURIDIKSIONIN E BASHKISE DEVOLL:

 

 

 

 • Bilisht
 • Hocisht
 • Miras
 • Proger
 • Qender- Bilisht

FSHATRAT SIPAS NJESIVE ADMINISTRATIVE TE BASHKISE DEVOLL:

Njesite Administrative                                Nr.  i Popullsise                                Fshatrat 

 • BILISHT                                              10,262 Banore
 • HOCISHT                                            6,931 Banore                                     Hocisht
 •                                                                                                                              Grace
 •                                                                                                                              Baban
 •                                                                                                                              Stropan
 •                                                                                                                              Ecmenik
 •                                                                                                                              Verlen
 •                                                                                                                              Cipan
 •                                                                                                                              Grapsh
 •                                                                                                                              Bradvice
 •                                                                                                                              Borsh
 • MIRAS                                                 10, 305 Banore                                   Miras
 •                                                                                                                              Vidohove
 •                                                                                                                              Cete
 •                                                                                                                              Qyteze
 •                                                                                                                              Sinice
 •                                                                                                                              Arrze
 •                                                                                                                              Nikolice
 •                                                                                                                              Menkulas
 •                                                                                                                              Poncare
 •                                                                                                                              Bracanj
 •                                                                                                                              Koshnice
 •                                                                                                                              Dobranj
 •                                                                                                                              Fitore
 •                                                                                                                              Zicisht
 •                                                                                                                              Gjyrez
 •                                                                                                                              Sul
 • PROGER                                            6,001 Banore                                       Proger
 •                                                                                                                              Mancurisht
 •                                                                                                                              Cangonj
 •                                                                                                                              Pilur
 •                                                                                                                              Vranisht
 •                                                                                                                              Bicke
 •                                                                                                                              Rakicke
 •                                                                                                                              Shyec
 • QENDER BILISHT                          8,587 Banore                                       Bitincke
 •                                                                                                                              Tren
 •                                                                                                                              Buzliqen
 •                                                                                                                              Vernik
 •                                                                                                                              Vishocice
 •                                                                                                                              Kuc
 •                                                                                                                              Poloske
 •                                                                                                                              Kapshtice
 •                                                                                                                              Trestenik
 •                                                                                                                              Kurile