NJOFTIM MBI REZULTATIN E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESEME DREJTUESE

NJOFTIM MBI REZULTATIN E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESEME DREJTUESE

NJOFTIM MBI REZULTATIN E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESEME DREJTUESE