NJOFTIM

     BASHKIA DEVOLL

NJOFTIM

BAZUAR NE LIGJIN 9632 DATE:30.10.2006 “PER SISTEMIN E TAKSAVE VENDORE” I NDRYSHUAR,VENDIMIN E KESHILLIT BASHKIAK NR.14 DATE:29.02.2016 “PER MIRATIMIN E TAKSAVE DHE TARIFAVE TE BASHKISE DEVOLL DHE PARASHIKIMIT TE TE ARDHURAVE PER VITIN 2016

NJOFTOJME TE GJITHE SUBJEKTET E BIZNESIT TE VOGEL DHE TE MADH TE CILET USHTROJNE AKTIVITET NE TERITORIN E BASHKISE DEVOLL TE PARAQITEN NE ZYREN E TE ARDHURAVE PRANE BASHKISE DEVOLL PER TE MARE FATUREN DHE SHLYER DETYRIMET TATIMORE TE VITIT 2016.

AFATI I FUNDIT PER PAGESEN E DETYRIMEVE TATIMORE ESHTE DATA: 31/ 08 / 2016.

MBAS KETIJ AFATI DO TE PROCEDOHET SIPAS LIGJIT 9920 DATE:19.05.2008 “PER PROCEDURAT TATIMORE NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE” I NDRYSHUAR, V.K.B NR.14 DATE:29.02.2016 “PER MIRATIMIN E TAKSAVE DHE TARIFAVE TE BASHKISE DEVOLL DHE PARASHIKIMIT TE TE ARDHURAVE DHE AKTEVE TE TJERA LIGJORE TE CILAT DO TE PENALIZOJNE SUBJEKTIN TUAJ.

JU FALEMINDERIT!

Sheshi i Bilishtit

15417398

Pershendetje!

Neser ne date 25/06/2016 ne  ora 19:00 nen kujdesin e Kryetarit te Bashkise ne qender te qytetit Bilisht, prezantohet projekti i :

“Rikualifikim urban i qendres te qytetit Bilisht”

Jeni te mirpritur  per organizimin me sukses te ketij eventi!

Faleminderit!

Bashkia Devoll- njoftim per publikimin e rezultateve paraprake te vleresimit per pozicionin sekretar i pergjithshem

13823487_1342399609108279_1448870602_nshkarko

shkrese

 

BASHKIA DEVOLL-NJOFTIM FITUESI PER PROCEDUREN E KONKURRIMIT NGRITJE NE DETYRE DHE PRANIM NGA JASHTE

njoftim fituesi per proceduren ngritje ne detyre dhe pranim nga jashte

shpallje e listes paraprake mbi rezultatin e verifikimit paraprak per kategorine e larte drejtuese

SHPALLJE E REZULTATIT TE VERIFIKIMIT TE LISTES PERFUNDIMTARE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

lista e verifikuar perfundimtare

NJOFTIM MBI REZULTATIN E VERIFIKIMIT TE LISTES PERFUNDIMTARE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

shpallje e listes perfundimtare kategoria ekzekutive