Agjencia e Shërbimeve, Bashkia Devoll, gjatë punës për pastrimin dhe rehabilitimin e lumit që kalon në qendër të fshatit Kapshticë, duke larguar barërat dhe akumulimet e depozituara në të, për ta kthyer në një mjedis të pastër dhe të shëndetshëm për banorët.

Agjencia e Shërbimeve, Bashkia Devoll, gjatë punës për pastrimin dhe rehabilitimin e lumit që kalon në qendër të fshatit Kapshticë, duke larguar barërat dhe akumulimet e depozituara në të, për ta kthyer në një mjedis të pastër dhe të shëndetshëm për banorët.

 

Fotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia Devoll

Ndërmarrja e Ujësjellës Kanalizime, Bashkia Devoll, nën kujdesin e Kryetarit të Bashkisë, po mundëson ndërtimin e ujësjellësit të ri për furnizimin 24 orë me ujë të pijshëm për banorët e fshatit Shyec dhe fshatrave më të largët.

 

Fotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia Devoll

Agjencia e Shërbimeve, Bashkia Devoll, gjatë punës për sistemimin e kanalizimeve të ujrave të përdorura në fshatin Hoçisht. Puna do të vijojë deri në sistemimin e plotë të problematikave që shqetësojnë banorët e komunitetit të Devollit.

Fotografia e Bashkia Devoll

Fotografia e Bashkia Devoll

Ndertimi i mensës dhe furnizimi me ushqime për çdo vakt, një iniciativë e Kryetarit të Bashkisë Devoll, për t’i ardhur në ndihmë të gjitha familjeve të prekura nga tërmeti në fshatin Vidohovë.

Fotografia e Bashkia Devoll

Fotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia Devoll

Sektori i Bujqësisë, Ujitjes dhe Kullimit, në bashkëpunim me Agjencinë e Shërbimeve, të angazhuara në pastrimin e kanaleve ujitëse/kulluese si edhe hapjen/çakullimin e rrugëve bujqësore në fshatrat e Njësisë Administrative Miras.

 

Fotografia e Bashkia Devoll

Fotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia Devoll

 

Me përfundimin e projektit “Rehabilitim dhe mbyllje e fushës së mbetjeve urbane”, merr zgjidhje problemi i mbetjeve urbane si një barrë për territorin, mjedisin, ekosistemet dhe njeriun. Ky projekt ka qenë pjesë e programit 4-vjeçar të Kryetarit të Bashkisë Devoll.Fotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia Devoll

Fotografia e Bashkia Devoll

 

Me ritme te shpejta po finalizohet perfundimi i projektit “Rigjenerim i hapesirave publike,Lagjia ish/Qilimat”

Me ritme te shpejta po finalizohet perfundimi i projektit “Rigjenerim i hapesirave publike,Lagjia ish/Qilimat”

 

Fotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia Devoll

Fotografia e Bashkia Devoll

 

Qyteti i Bilishtit po përjeton prej muajsh zbatimin e disa projekteve të investimeve publike, si në infrastrukturë, (rrugë, trotuare, lulishte te reja) por edhe në objekte të tjera publike si shkolla, etj. Kjo në saje të mir’menaxhimit të fondeve publike si dhe vizionit të kreut të Bashkisë Devoll!

 

Fotografia e Bashkia Devoll

Fotografia e Bashkia Devoll

Fotografia e Bashkia Devoll

Një vëmendje e veçante për infrastrukturen bujqësore,mbështetje për fermeret punëtore të Devollit!

Fotografia e Bashkia Devoll

Fotografia e Bashkia Devoll

Fotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia Devoll

Ndertimi i KUZ fshati Tren. Prioritet i Bashkise Devoll,fondet publike shpenzohen ne te mire te komunitetit!

Fotografia e Bashkia Devoll

Fotografia e Bashkia Devoll