Agjencia e Shërbimeve Bashkia Devoll, e angazhuar në rehabilitimin dhe hapjen e kanaleve kullues në fshatin Miras, Njësia Administrative Miras

 

Fotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia Devoll

Fotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia Devoll

Një investim i rëndësishëm dhe i domosdoshëm për banorët, është rruga që të çon për në fshatin Vërrnik. Amortizimi i saj ka sjellë vështirësi në qarkullimin e mjeteve dhe banorëve. Pas rikonstruksionit të plotë dhe asfaltimit, kjo rrugë nuk do të jetë më problematike.

Fotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia Devoll

#JemiNëShërbiminTuaj

Vazhdon puna për pastrimin e territorit në çdo Njësi Administrative. Më poshtë pamje gjatë punës për pastrimin e terrenit në fshatin Vishocicë, pastrimi i kanalit që përshkon rrugën që të çon te shkolla e fshatit, si edhe sistemim i depos së ujit.

Fotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia Devoll

#BashkiaNëShërbiminTuaj.

Sektori i Bujqësisë, Ujitjes dhe Kullimit në bashkëpunim me Agjencinë e Shërbimeve në Bashkinë Devoll, të angazhuar në pastrimin e kanaleve kulluese, si edhe rehabilitimin e tokave bujqësore në fshatrat Tren, Eçmenik dhe Baban.

Fotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia Devoll

 

Sektori i Bujqësisë, Ujitjes dhe Kullimit, Bashkia Devoll, të angazhuar çdo ditë me punë në dobi të komunitetit. Drejt përfundimit rehabilitimi i tokave bujqësore, pastrimi i kanaleve kullues dhe sistemim i tombinove në fshatin Bitinckë, Njësia Administrative Qendër Bilisht.

 

Fotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia Devoll

#BashkiaNëShërbiminTuaj.

Jemi çdo ditë në shërbim të komunitetit! Më poshtë pamje nga puna për pastrimin e kanaleve në anë të rrugës brenda fshatit Pilur, Njësia Administrative Progër.

 

Fotografia e Bashkia Devoll

Vazhdon puna për rehabilitimin dhe çakullimin e rrugëve në të gjitha Njësitë Administrative. Më poshtë foto nga çakullimi i rrugëve në fshatin Ponçarë.

Fotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia Devoll

Fotografia e Bashkia Devoll

#BashkiaNëShërbiminTuaj

Agjencia e Shërbimeve Bashkia Devoll, përfundoi çakullimin e rrugëve në fshatin Fitore, Njësia Administrative Miras. Paralelisht po punohet për pastrimin e inerteve nga shirat e rrëmbyeshëm si edhe çakullimin e rrugëve në fshatin Bitinckë, Njësia Administrative Qendër Bilisht.

Fotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia Devoll

Fotografia e Bashkia Devoll

 

Agjencia e Shërbimeve, Bashkia Devoll, vazhdon punën në pastrimin e mbetjeve dhe inerteve në qytet, pranë kryqëzimit Bilisht-Hoçisht. Paralelisht filloi çakullimi i rrugës që të çon në fshatin Dobranj, Njësia Administrative Miras.

Fotografia e Bashkia Devoll

Fotografia e Bashkia Devoll

Agjencia e Shërbimeve, Bashkia Devoll, vazhdon punën për çakullimin dhe rehabilitimin e rrugës Miras-Arrzë.

 

Fotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia DevollFotografia e Bashkia Devoll