KRYETARET E BASHKIVE NDER VITE

VITI 2019

Kryetar i bashkisë Eduard Duro

Kryetar i këshillit Eroldi Begolli

Sekretar i këshillit Astrit Seferkolli

VITI 2015                                                                                                                                    

Kryetar i bashkisë Bledjon Nallbati

Kryetar i këshillit Albert Lilo (korrik)

Sekretar i këshillit Kosta Nake (gusht)

VITI 2014

Kryetar i bashkisë Valter Miza

Kryetar i këshillit Roland Skoti

Sekretar i këshillit Kosta Nake

VITI 2013

Kryetar i bashkisë Valter Miza

Kryetar i këshillit Roland Skoti

Sekretar i këshillit Kosta Nake

VITI 2012

Kryetar i bashkisë Valter Miza

Kryetar i këshillit Roland Skoti

Sekretar i këshillit Kosta Nake

VITI 2011

Kryetar i bashkisë Valter Miza

Kryetar i këshillit Gëzim Demçolli

Kryetar i këshillit Roland Skoti (korrik)

Sekretar i këshillit Kosta Nake

VITI 2010

Kryetar i bashkisë Valter Miza

Kryetar i këshillit Gëzim Demçolli

Sekretar i këshillit Kosta Nake

VITI 2009

Kryetar i bashkisë Valter Miza

Kryetar i këshillit Gëzim Demçolli

Sekretar i këshillit Kosta Nake

VITI 2008

Kryetar i bashkisë Valter Miza

Kryetar i këshillit Gëzim Demçolli

Sekretar i këshillit Kosta Nake

VITI 2007

Kryetar i bashkisë Valter Miza

Kryetar i këshillit Lorand Cane

Kryetar i këshillit

Gëzim Demçolli (korrik)

Sekretar i këshillit Kosta Nake

VITI 2006

Kryetar i bashkisë Valter Miza

Kryetar i këshillit Lorand Cane

Sekretar i këshillit Kosta Nake

VITI 2005

Kryetar i bashkisë Valter Miza

Kryetar i këshillit Lorand Cane

Sekretar i këshillit Kosta Nake

VITI 2004

Kryetar i bashkisë Valter Miza

Kryetar i këshillit Lorand Cane

Sekretar i këshillit Kosta Nake

VITI 2003

Kryetar i bashkisë Valter Miza

Kryetar i këshillit Lorand Cane

Sekretar i këshillit Kosta Nake

VITI 2002

Kryetar i bashkisë Arben Graca

Kryetar i këshillit Lorand Cane

Sekretar i këshillit Kosta Nake

VITI 2001

Kryetar i bashkisë Arben Graca

Kryetar i këshillit Lorand Cane

Sekretar i këshillit Nevzat Hysolli

Sekretar i këshillit Kosta Nake (mars)

VITI 2000

Kryetar i bashkisë Avdyl Spaho

Kryetar i këshillit Valter Miza

Kryetar i bashkisë Arben Graca (tetor)

Kryetar i këshillit Lorand Cane (tetor)

Sekretar i këshillit Nevzat Hysolli

VITI 1999

Kryetar i bashkisë Avdyl Spaho

VITI 1998

Kryetar i bashkisë Avdyl Spaho

Kryetar i bashkisë Besnik Diko

VITI 1997

VITI 1996

VITI 1995

Kryetar i bashkisë Besnik Diko

VITI 1994

Kryetar i bashkisë Besnik Diko

VITI 1993

Kryetar i komitetit ekzekutiv Shpëtim Qyta

VITI 1992

VITI 1991

Kryetar i komitetit ekzekutiv Shpëtim Qyta

VITI 1990

Kryetar i komitetit ekzekutiv Shpëtim Qyta

VITI 1989

Kryetar i komitetit ekzekutiv Shpëtim Qyta

VITI 1988

Kryetar i komitetit ekzekutiv Shpëtim Qyta

VITI 1987

Kryetar i komitetit ekzekutiv Gjergji Grazhdani

Sekretare Natasha Taipllari

VITI 1986

Kryetar i komitetit ekzekutiv Gjergji Grazhdani

VITI 1985

Kryetar i komitetit ekzekutiv Gjergji Grazhdani

VITI 1984

Kryetar i komitetit ekzekutiv Gjergji Grazhdani

Sekretare Xheviko Bedulla

VITI 1983

Kryetar i komitetit ekzekutiv Gjergji Grazhdani

Sekretare Xheviko Bedulla

VITI 1982

Kryetar i komitetit ekzekutiv Gjergji Grazhdani

Sekretare Xheviko Bedulla

VITI 1981

Kryetar i komitetit ekzekutiv Gjergji Grazhdani

VITI 1980

Kryetar i komitetit ekzekutiv Gjergji Grazhdani

VITI 1979

Kryetar i komitetit ekzekutiv Gjergji Grazhdani

Sekretare Xheviko Bedulla

VITI 1978

Kryetar i komitetit ekzekutiv Gjergji Grazhdani

Sekretare Xheviko Bedulla

VITI 1977

Kryetar i komitetit ekzekutiv Gjergji Grazhdani

VITI 1976

Kryetar i komitetit ekzekutiv Gjergji Grazhdani

VITI 1975

Kryetar i Komitetit Ekzekutiv Meleq Babani

Sekretare Xheviko Bedulla

VITI 1974

Kryetar i komitetit ekzekutiv Shefqet Fifo (janar –qershor)

Sekretar Jorgo Papailia

Kryetar i komitetit ekzekutiv Myzafer Suljemani (korrik)

Sekretar Jovan Petrovski (korrik)

VITI 1969

Kryetar i komitetit ekzekutiv Myftar Grabocka

Sekretar Shefqet Pojani

VITI 1966

Kryetar i komitetit ekzekutiv Shefqet Fifo

Sekretar Gjergji Grazhdani

VITI 1964

Kryetar i komitetit ekzekutiv Shefqet Fifo

Sekretar Jovan Petrovski (janar – shtator)

Sekretar Gjergji Grazhdani (tetor)

VITI 1963

Kryetar i bashkisë Sali Shehu

VITI 1962

Kryetar i Bashkisë Bilisht Muharem Rusi

Kryetar i Bashkisë Bilisht Faik Babani  (tetor)

VITI 1944

Nënprefekt Dhimitër Jovani

Kryetar i bashkisë Etem Osman

Sekretar i bashkisë Demir Halimi.

VITI 1939

Kryetar i bashkisë Etem Osman

VITI 1937

Nënprefekt Dhimitri Jovan Tushemishti

VITI 1936

Nënprefekt Dhimitri Jovan Tushemishti

VITI 1931

Nënprefekt Bilal Nivica

Kryetar i bashkisë Etem Osman

VITI 1930

Nënprefekt Zef Kadare

Nënprefekt Sadedin Zavalani

VITI 1926

Nënprefekt Sabri D. Panariti

Nënprefekt Kol Rodhe (ish-deputet i Korçës nga zgjedhjet e 5 prillit 1921) në vend të S.Panaritit

Kryetar i bashkisë Etem Osman

VITI 1925

Nënprefekt Sabri D. Panariti

Kryetar i bashkisë Etem Osman

VITI 1924

Nënprefekt Vasil Kaluçi

Nënprefekt Ali Frashëri në vend të V.Kaluçit (tetor).

Kryetar i bashkisë Etem Osman

VITI 1923

Nënprefekt Ali Frashëri.

Kryetar i bashkisë Etem Osman

VITI 1922

VITI 1921