Kontakte

Bashkia Devoll

Lgj Nr.1 Rr.24 Tetori Nr.9

Tel & Fax +35581123606-22288

E-mail: bashkiadevoll@gmail.com

https://www.facebook.com/bashkia.devoll?fref=ts

web: http://bashkiadevoll.al/

Orari Zyrtar i punes ne Bashkine Devoll, Njesite Administrative dhe Njesive ne varesi eshte 08:00-16:00.