BASHKIA DEVOLL

AGJENCIA E KUJDESIT SOCIAL, ARSIMIT, KULTURËS DHE SPORTIT

 

                                                                                                                     

Informacion ne lidhje me Biblioteken:

 

Bashkia Devoll ka ne juridiksionin e saj edhe Biblioteken e qytetit Bilisht e cila administrohet nga nje specialist.

Fondet  e librave ne shqip dhe ne gjuhe te huaj jane:

  1.  Libra ne shqip 1136 cope.
  2. Libra te huaj 394 cope.
  3. Libra per femije 139 cope.
  4. Antikuare 25 cope.
  5. Periodiku ne shqip 259 cope.
  6. Periodiku i huaj 90 cope.
  7. Albanologji 55 cope. Ne total 2116 libra.

Numri i abonenteve ne Biblioteke eshte 160.

 Perdorues per  ciklin fillor 12 nxenes, per arsimin e mesem te ulet 31nxenes, perarsimin e mesem te larte 40 nxenes dhe  77 lexues te moshave te ndryshme. 

 Numri mesatar i perdoruesve ne dite  ne biblioteke eshte 5-6 persona.