/
Vazhdon puna për rehabilitimin dhe çakullimin e rrugëve në…

#BashkiaNëShërbiminTuaj

/
Agjencia e Shërbimeve Bashkia Devoll, përfundoi çakullimin…
/
Agjencia e Shërbimeve, Bashkia Devoll, vazhdon punën në pastrimin…
/
Agjencia e Shërbimeve, Bashkia Devoll, vazhdon punën për çakullimin…
/
Agjencia e Shërbimeve, Bashkia Devoll, së bashku me punonjësit…
/
Sektori i Bujqësisë, Ujitjes dhe Kullimit, Bashkia Devoll,…
/
Gjatë punës për shtrimin me çakull të rrugës në hyrje…
/
Agjencia e Shërbimeve, në bashkëpunim me policinë bashkiake…

#JemiNëShërbimTëBanorëve.

/
Agjencia e Shërbimeve, Bashkia Devoll, po punon për pastrimin…
/
Agjencia e Shërbimeve, Bashkia Devoll, ka vënë në dispozicion…

#PërNjëMjedisTëPastër.

/
Vazhdon puna për pastrimin dhe rehabilitimin e përroit në…
/
Agjencia e Shërbimeve Publike, Bashkia Devoll, e angazhuar në…
/
Ndërmarrja e Ujësjellës Kanalizime, Bashkia Devoll, nën kujdesin…