/
Ndriçimi i qytetit është një tjetër standard bashkëkohor…
/
Ditën e sotme filloi puna për rehabilitimin dhe asfaltimin…
/
Sektori i Bujqësisë, Ujitjes dhe Kullimit, Bashkia Devoll,…
/
Sektori i Ujitjes dhe Kullimit, në Bashkinë Devoll, në bashkëpunim…
/
Përfundoi pastrimi i kanaleve kulluese në fshatin Cangonj. Angazhimi…
/
Një tjetër premtim i mbajtur i Kryetarit të Bashkisë Devoll…