/
Agjencia e Shërbimeve Bashkia Devoll, e angazhuar në rehabilitimin…
/
Një investim i rëndësishëm dhe i domosdoshëm për banorët,…

#JemiNëShërbiminTuaj

/
Vazhdon puna për pastrimin e territorit në çdo Njësi Administrative.…

#BashkiaNëShërbiminTuaj.

/
Sektori i Bujqësisë, Ujitjes dhe Kullimit në bashkëpunim…
/
Sektori i Bujqësisë, Ujitjes dhe Kullimit, Bashkia Devoll,…

#BashkiaNëShërbiminTuaj.

/
Jemi çdo ditë në shërbim të komunitetit! Më poshtë pamje…
/
Vazhdon puna për rehabilitimin dhe çakullimin e rrugëve në…

#BashkiaNëShërbiminTuaj

/
Agjencia e Shërbimeve Bashkia Devoll, përfundoi çakullimin…
/
Agjencia e Shërbimeve, Bashkia Devoll, vazhdon punën në pastrimin…
/
Agjencia e Shërbimeve, Bashkia Devoll, vazhdon punën për çakullimin…
/
Agjencia e Shërbimeve, Bashkia Devoll, së bashku me punonjësit…
/
Sektori i Bujqësisë, Ujitjes dhe Kullimit, Bashkia Devoll,…
/
Gjatë punës për shtrimin me çakull të rrugës në hyrje…
/
Agjencia e Shërbimeve, në bashkëpunim me policinë bashkiake…